2528954

MÜKEMMEL KİŞİSEL PERFORMANS EĞİTİMİ

Bu eğitime katılanlar, iş hayatında fark yaratan bir performans göstermek için sahip olmaları gereken yetkinliklerin neler olduğunu, bu yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini, somut ve hayatın içinden örneklerle öğrenecek ve başarıyla uygulayabilecek duruma geleceklerdir.

 Eğitim içeriği:

 BAŞARI

 1. Genel Kavramlar
  • Başarının doğru (hayata uygun) tanımı nedir?
  • Performansın doğru (hayata uygun) tanımı nedir?
  • Başarının türleri nelerdir? Hangi başarı türü daha önemlidir? Başarı türlerinin birbirleriyle ilişkisi nedir?
  • Fark yaratmak: Türleri ve yöntemleri
 2. Başarı alışkanlıkları nelerdir?
  • Alışkanlıklar nasıl oluşur?
  • Alışkanlıklar nasıl değişir?
  • Yeni bir alışkanlık edinmek için neler yapabiliriz?
  • Ölçüm odaklılık: Tanımı ve yararları
  • Ölçüm için göstergeleri nasıl buluruz?
 3. Güçlü yanlar:
  • Güçlü yanlar ne demektir?
  • Kendi güçlü yanlarımızı nasıl buluruz?
  • Güçlü yanlarla performans arasındaki ilişki nedir?
  • Güçlü yanlarımızı daha yüksek performans için nasıl kullanabiliriz?
 4. Yaratıcı düşünce:
  • Yaratıcılık nedir?
  • Yaratıcılığın türleri nelerdir?
  • Yaratıcılığın önündeki en önemli engeller nelerdir?
  • Daha yaratıcı olmak için neler yapabiliriz?
 5. Galip – Mağlup modeli
  • Galip özellikleri
  • Mağlup özellikleri
  • Mağlup ruh durumundan galip ruh durumuna geçmek için atabileceğimiz adımlar
  • Değişime proaktif yaklaşım sergilemek için yapmamız gerekenler
  • İlgi alanı – Etki alanı
  • Etki alanımızı nasıl genişletiriz?
 6. Hedef – Eylem:
  • SMART hedefler nasıl belirlenir?
  • Hedef belirlerken en sık karşılaştığımız engelleri nasıl aşarız?
  • Eylem planı nasıl yapılır?
  • Eylem adımlarını belirlemek için hangi soruları sorabiliriz?
  • ÖPD (Özel Performans Dönemi) nasıl belirlenir?
  • Doğru kararlar vermek için atacağımız adımlar nelerdir?

 MOTİVASYON

 1. Motivasyon:
  • Motivasyon nedir, ne değildir?
  • Motivasyonla ilgili doğru zannedilen yanlışlar
  • Motivasyon formülü nedir? Bu formülü kendi motivasyonumuzu iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz?

 İLİŞKİ YÖNETİMİ

 1. İlişki yönetimi:
  • İlişkide değer dengesi nedir?
  • Değer dengesini kendi lehimize nasıl çevirebiliriz?
  • Sözsüz iletişim ve önemi
  • Beden dili kaça ayrılır? Olumlu bir beden dili sergilemek için atabileceğimiz adımlar
  • Fazladan çaba nedir? Hangi durumlarda ve nasıl gösterirsek etkili olabiliriz?

 ÇATIŞMA YÖNETİMİ

 1. Çatışma yönetimi:
  • Çatışma nedir?
  • Çatışmaları kurum veya ekip için zararlı hale getiren şey nedir?
  • Çatışmaları yönetmek için geleneksel yöntemler nelerdir?
  • Çatışma yönetimi stratejileri
  • Geleneksel yöntemler neden çatışmaları etkili bir biçimde çözemez?
  • Çatışma çözümü için alternatif yöntem nedir? Bu yöntem nasıl uygulanır?
  • Zor kişi ve durumlarla başa çıkmak için yapılabilecekler
 2. Duyguları yönetmek:
  • Duyguları yönetmek için alternatif yöntemler
  • Duygu formülü
  • İkinci yorum yöntemi
  • Davranış – Duygu modeli
  • Olumlu durum tanımı tekniği nedir? Nasıl uygulanır?
  • Empati
  • Stresi yönetmek: Ne zaman ve hangi yöntemlerle yapabiliriz?
   • Kısa vadeli yöntemler
   • Uzun vadeli yöntemler
  • Duyguları yönetmemizin önündeki en önemli engeller nelerdir? Bu engelleri aşmak için neler yapabiliriz?

 ETKİLEME VE İKNA ETME 

 1. Düşünce ve davranış değişikliği yaratmak
  • İknanın formülü. Bu formüldeki parametreleri nasıl iyileştirebiliriz?
  • İkna edici kişide bulunması gereken temel özellikler nelerdir?
 2. Güven yaratmak:
  • Güvenin formülü
  • Güven formülündeki faktörleri geliştirmek için neler yapılabilir?
  • İyi niyet algısı nasıl güçlendirilir?
 3. Dolaylı Çaba Kuralı (DÇK):
  • DÇK nedir? Mantığı ve çalışma biçimi nedir?
  • DÇK’nın ilişkilerdeki önemi nedir?
  • DÇK hangi durumlarda kullanılır?
  • Dolaylı çaba kuralını nasıl uygulayabiliriz?

 ZAMAN YÖNETİMİ

 1. Zamanı daha iyi yönetmek:
  • Pareto’nun 20 / 80 kuralı
  • Verimlilik – Etkinlik dengelemesi nedir, nasıl yapılır?
  • İş grupları nasıl belirlenir?
  • Operasyonel – Stratejik işler dengesini nasıl sağlarız?
  • Zaman çalıcılardan nasıl kurtuluruz?
  • “Hayır” diyebilmek
  • Zamanı yönetirken en sık yapılan hatalar nelerdir? Bu hataları yapmamak için nelere dikkat etmeliyiz?