Concept of solution and domino effect.Slightly de-focused and close-up shot. Selective focus.

MÜKEMMEL YÖNETİM PERFORMANSI EĞİTİMİ

Bu eğitime katılanlar, iş hayatında fark yaratan bir yöneticilik performansı göstermek için sahip olmaları gereken yetkinliklerin neler olduğunu, bu yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini, somut ve hayatın içinden örneklerle öğrenecek ve başarıyla uygulayabilecek duruma geleceklerdir.

 Eğitim içeriği:

 1. Yönetici kimdir?
  • Yönetmenin doğru tanımı
  • Doğru zannedilen yanlışlar
 1. Etkili bir yöneticinin sahip olması gereken kritik yetkinlikler:
  • Hem sonuç hem insan odaklılık (Lider Yönetici)
  • Etkileme ve ikna gücü
  • İlişki yönetimi
  • Çatışma yönetimi
   • Çatışmanın tanım
   • Çatışma türleri
   • Çatışmaları yönetmek için kullanılabilecek yöntemler
   • Geleneksel yöntemlerle 3Ç yönteminin karşılaştırılması
  • Duygu yönetimi – Stres yönetimi
  • Doğru kararlar vermek
 1. Ekibin kapasitesini eyleme dönüştürmek:
  • Performansın ölçümü
  • Verimlilik – Etkinlik yaklaşımı
  • Etkili yetki devri nedir? Nasıl uygulanır?
  • Güçlü yanlar uygulaması
  • Ekibin daha yaratıcı ve proaktif olması için yapılabilecekler
 1. Ekibin motivasyonunu yönetmek
  • Motivasyon nedir? Tanımı ve türleri
  • Motivasyonun doğru ölçümü
  • Bireysel motivasyon ve grup motivasyonu nasıl sağlanır?
  • Motivasyon sürdürülebilir bir biçimde nasıl arttırılır?
  • Durumsal liderlik modeli nedir? Nasıl kullanılır?
 1. Güven yaratan yönetici
  • Güven formülü nedir?
  • Güven formülünü uygulayabilmek için yöneticini daha önce neleri başarması gerekir?
  • Temel değerler nedir?
  • Temel değerlere sahip olmanın yaratacağı avantajlar nelerdir?
  • Temel değerlerimizi neden kaybederiz?
  • Sistem nedir?
   • Sistemler kurmanın yararları nelerdir?
   • Sistemler kurmanın önündeki engeller nelerdir?
   • Sistemler kurmak için neler yapılmalıdır?
 1. İlham veren yönetici
  • Vizyon, misyon ve hedefler
  • Yönetici ‘Galip’ ruh durumuna sahip olmayı nasıl başarır?
  • Hedef – Eylem odaklılık
  • Süreç – Sonuç odaklılık
  • Yönetici nasıl bir rekabet anlayışı benimsemelidir?
 1. Değişimi yönetmek
  • Değişim türleri: Reaktif – Preaktif – Proaktif
  • Değişim türlerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
  • Yönetici hangi durumlarda hangi değişim türünü benimsemelidir?
 1. Otorite türleri
  • Otorite (güç) türleri ve kaynakları nelerdir?
  • Yönetici otorite türleri karmasını nasıl kullanmalıdır?